6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Sistematik Fikirler Atölyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sistematikfikirler.com üzerinden göndereceğiniz mesajlar ve dolduracağınız formlar esnasında paylaşılan kişisel veri niteliğindeki adınız soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb. ile ilgili olarak aşağıdaki aydınlatma yükümlülüğü bildirimini dikkatinize sunarız.

Sistematik Fikirler Atölyesi kişisel verilerinizi hangi amaçla toplanıyor, saklıyor ve işliyor?

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından Kanundaki düzenlemelere uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Ayrıca, Sistematik Fikirler Atölyesi tarafından tüm kişisel veri işleme süreçlerinde olduğu gibi kişisel verilerinizin işlenmesinde; i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, iii) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, iv) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerinin hassasiyetle gözetildiğini belirtmek isteriz.

Toplanan kişisel verileriniz,

  • Sistematik Fikirler Atölyesi olarak size hizmet sunabilmek,
  • Sistematik Fikirler Atölyesi olarak size mesaj gönderebilmek, iş ortaklarımızdan gelen mesajlar ve diğer bildirimler hakkında sizi haberdar edebilmek,
  • Hizmet verirken kimliğinizi doğrulayabilmek,
  • Hizmetlerimize erişiminizi sağlayabilmek,
  • Sistematik Fikirler Atölyesi olarak sunduğumuz hizmeti iyileştirebilmek amacıyla,

Toplanır, saklanır ve işlenir.

Sistematik Fikirler Atölyesi kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Sistematik Fikirler Atölyesi sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır. Sistematik Fikirler Atölyesi, kendi veri tabanında depolanan bilgileri korumak için makul teknik ve idari tedbirleri alır ve gerekli özeni gösterir.

Sistematik Fikirler Atölyesi, sistem aracılığıyla müşterilere hizmet sunmasına aracılık ettiği kişiler başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Sistematik Fikirler Atölyesi sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aldığımız server hizmetinde depolanmaz, Google servisi olan Gmail eposta adreslerimize eposta olarak iletilir.

Sistematik Fikirler Atölyesi kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Sistematik Fikirler Atölyesi kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmamakta, toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmamaktadır.

Ancak, Sistematik Fikirler Atölyesi, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Sistematik Fikirler Atölyesi, kişisel bilgileri, KVKK’de yer alan yükümlülükleri göz önünde tutarak,  hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşır (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Sistematik Fikirler Atölyesi’nin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Sistematik Fikirler Atölyesi, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, KVKK kapsamında yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak;  Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Sıralanan bu haklarınıza yönelik yazılı talebinizi Küçükbakkalköy Mah. Gedıkpasa Sk. 12/9 Atasehır/Istanbul  adresine ıslak imzalı veya kayıtlı [email protected] şeklindeki elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Veri Sorumlusu’na talepte bulunmanız halinde, talebiniz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerez nedir?

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:

  • Sitemizin daha kolay kullanılmasını sağlamak için: Hesabınıza girişi hızlandırmak için “Beni hatırla” özelliğini kullanırsanız, kullanıcı adınızı bir çerez içinde depolayabiliriz.
  • Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak için kullanırız.
  • Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.
  • Hizmetlerimizi geliştirmek için: Sistematik Fikirler Atölyesi’nin sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.
Sistematik Fikirler Atölyesi’nin politikasını değiştirme ve güncelleme yetkisi var mıdır?

Sistematik Fikirler Atölyesi gizlilik politikasını istediği zaman değiştirme yetkisine sahiptir; ancak bu durumda değişiklikleri Sistematik Fikirler Atölyesi uygulamasının ana sayfasında yayınlayarak sizi bilgilendirecektir. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebilir. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.

tr_TR